Η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει σαν προαπαιτούμενο την συνεχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Πολλές φορές όμως λόγοι υγείας ή κάποια οικογενειακά προβλήματα εμποδίζουν τους μαθητές στην αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε μαθητής, μπορεί να κάνει 114 απουσίες, εκ των οποίων οι 64 να είναι δικαιολογημένες (50 αδικαιολόγητες-64 δικαιολογημένες). Μαθητές που έχουν ξεπεράσει τα πιο πάνω όρια δεν προσέρχονται στις εξετάσεις του Ιουνίου και επαναλαμβάνουν την τάξη.

Οι απουσίες δικαιολογούνται από τον σύλλογο Διδασκόντων μόνο αν οφείλονται σε λόγους υγείας. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών, θα πρέπει ο γονέας να καταθέσει σχετική αίτηση μαζί με ιατρική γνωμάτευση μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από την ημέρα που ο μαθητής επέστρεψε στο σχολείο. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις χωρίς ιατρική γνωμάτευση μόνο αν αφορούν μέχρι δύο μέρες απουσίας, για δέκα το πολύ μέρες απουσίας μέσα στη σχολική χρονιά.

Το όριο των απουσιών μπορεί να αυξηθεί στις 164 (50 αδικαιολόγητες-114 δικαιολογημένες) αν ο μαθητής έχει ΜΟ προφορικών τουλάχιστον 15.

Για την τακτική φοίτηση του μαθητή, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο γονέας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ενημερώνει γραπτώς τον κηδεμόνα στην περίπτωση που ο μαθητής έχει ξεπεράσει τις 24 συνολικά απουσίες (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες) κάθε 1 με 5 του μήνα.

Απουσίες που αφορούν τμήμα ημέρας και όχι ολόκληρη ημέρα, κατά κανόνα δεν δικαιολογούνται.