Το σχολείο μας είναι ανοικτό καθημερινά για το κοινό από τις 8:00 ως τις 14:15. Το ωράριο διδασκαλίας είναι καθορισμένο από την Γ2/3611/31-8-87 εγκύκλιο του Υπουργείου και έχει ως εξής:

1η ώρα 8:15-9:00 
Διάλειμμα 9:00-9:05 
2η ώρα  9:05-9:50 
Διάλειμμα 9:50-10:00
3η ώρα 10:00-10:45
Διάλλειμα 10:45-10:55
4η ώρα 10:55-11:40
Διάλλειμα 11:40-11:50
5η ώρα 11:50-12:35
Διάλλειμα 12:35-12:40
6η ώρα 12:40-13:25
Διάλλειμα 13:25-13:30
7η ώρα 13:30-14:10