ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καθηγητής ΠΕ
Τσινάκη Νϊκη ΠΕ10 Γανθ2 Γανθ1 Α1 Γοικ2 Βπρ1 Α1 Α1 Γοικ1 Γοικ1 Γανθ1 Απρ1 Απρ1 Γανθ2 Γοικ2
Κ_Κοιν Κ_Κοιν ΠολΠδ Κ_Κοιν Βπρ1 ΠολΠδ ΠολΠδ Κ_Κοιν Κ_Κοιν Κ_Κοιν Απρ1 Απρ1 Κ_Κοιν Κ_Κοιν
Κονιδάρης Δημήτριος ΠΕ01 Β3 Β4 Α3 Α2 Β4 Α1 Α2 Β1 Β1 Β2 Α4 Γ3 Γ4 Α4 Α3 Β2 Β3 Γ1 Γ2 Α1
Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ Θρσ
Βασιλοπούλου Καλλιόπη ΠΕ02 Γανθ2 Β1 Β4 Β3 Γανθ2 Γανθ1 Γανθ2 Β3 Β4 Γ1 Γ1 Γανθ2 Β2 Γανθ1 Γ1 Γανθ2 Β2 Β1
Κ_Αρχ Ιστ Ιστ Ιστ Κ_Αρχ Κ_Λογ Κ_Αρχ Ιστ Ιστ Γλώ Γλώ Κ_Αρχ Ιστ Κ_Λογ Νέα Κ_Αρχ Ιστ Ιστ
Βίτσα Σταυρούλα ΠΕ02 Α3 Βανθ1 Γ3 Γ3 Γ3 Α3 Γ3 Γ2 Γ1 Α3 Γ4 Β1 Β1 Βανθ1 Α3 Γ1 Α3 Βανθ1 Γ3 Γ2
Αρχ Κ_Αρχ Ιστ Γλώ Γλώ Αρχ Ιστ Ιστ Ιστ Αρχ Νέα Γλώ Γλώ Κ_Αρχ Αρχ Ιστ Αρχ Κ_Αρχ Νέα Ιστ
Κριάλη Σοφία ΠΕ02 Α4 Α2 Α1 Α3 Α1 Γανθ2 Α4 Α4 Γανθ2 Α3 Α1 Γανθ2 Α2 Α1 Α1 Α4 Α1 Α1 Α3 Α3
Νέα Ιστ Αρχ Νέα Αρχ Κ_Λατ Γλώ Γλώ Κ_Λατ Νέα Αρχ Κ_Λατ Ιστ Ιστ Αρχ Νέα Αρχ Ιστ Γλώ Γλώ
Καπελιώτη Μαρία ΠΕ02 Α2 Γανθ1 Β4 Β4 Γανθ1 Α2 Β2 Β4 Γανθ1 Β2 Α2 Γανθ1 Α2 Β4 Β1 Α2 Γανθ1 Β1
Αρχ Κ_Αρχ Γλώ Γλώ Κ_Αρχ Αρχ Φλσφ Νέα Κ_Αρχ Φλσφ Αρχ Κ_Αρχ Αρχ Νέα Φλσφ Αρχ Κ_Αρχ Φλσφ
Μπινιάρη Γεωργία ΠΕ02 Γανθ1 Α1 Α1 Β2 Β3 Α2 Βανθ2 Α2 Α2 Γανθ1 Βανθ2 Α1 Βανθ2 Β4 Β2 Β4 Β3 Γανθ1 Α2 Α1
Κ_Λατ Γλώ Γλώ Αρχ Αρχ Νέα Κ_Αρχ Γλώ Γλώ Κ_Λατ Κ_Αρχ Νέα Κ_Αρχ Αρχ Αρχ Αρχ Αρχ Κ_Λατ Νέα Νέα
Χαϊκάλη Ελένη ΠΕ02 Β3 Γ2 Γ2 Γανθ2 Γανθ1 Γανθ1 Β4 Β3 Γανθ2 Β4 Γανθ2 Γανθ1
Φλσφ Γλώ Γλώ Κ_Ιστ Κ_Ιστ Κ_Ιστ Φλσφ Φλσφ Κ_Ιστ Φλσφ Κ_Ιστ Κ_Ιστ
Κατσούλης Γεώργιος ΠΕ03 Β4 Β3 Β2 Α4 Β1 Α4 Βθτ2 Α4 Β2 Α4 Β1 Β4 Β4 Β4 Β3 Βθτ2 Β4 Α4 Β4 Β4
Γεωμ Γεωμ Γεωμ Γεωμ Γεωμ Άλγ Κ_Μαθ Γεωμ Γεωμ Άλγ Γεωμ Άλγ Β4αλγ Άλγ Γεωμ Κ_Μαθ Άλγ Άλγ Γεωμ Β4αλγ
Παπουτσάκη Χριστίνα ΠΕ03 Γοικ1 Β1 Βθτ1 Γ2 Γ1 Β3 Γοικ1 Γ2 Γ4 Γ1 Γ3 Γοικ1 Β1 Γοικ1 Βθτ1 Β3 Β1 Γ4 Γοικ1 Β3 Γ3
Κ_Μαθ Άλγ Κ_Μαθ Στατ Στατ Άλγ Κ_Μαθ Στατ Στατ Στατ Στατ Κ_Μαθ Άλγ Κ_Μαθ Κ_Μαθ Άλγ Άλγ Στατ Κ_Μαθ Άλγ Στατ
Χριστοδούλου Ελευθέριος ΠΕ03 Β2 Α2 Γοικ2 Α2 Γοικ2 Α1 Α1 Γοικ2 Α1 Α2 Γοικ2 Α1 Β2 Α2 Α1 Γοικ2 Α2 Β2
Άλγ Γεωμ Κ_Μαθ Άλγ Κ_Μαθ Γεωμ Γεωμ Κ_Μαθ Άλγ Άλγ Κ_Μαθ Άλγ Άλγ Άλγ Άλγ Κ_Μαθ Γεωμ Άλγ
Παπαθεοφάνους Παύλος ΠΕ04.05 Β4 Β3 Β4 Βθτ1 Βπρ5 Απορ1 Β2 Β4 Β3 Βθτ1 Απορ1 Β4 Β1 Β2 Β4 Β1 Βθτ1
Φσκ Φσκ Φ4φυσ Κ_Φσκ Βπρ5 ΔΦΠρ Φσκ Φ4φυσ Φσκ Κ_Φσκ ΔΦΠρ Φ4φυσ Φσκ Φσκ Φσκ Φσκ Κ_Φσκ
Σιωμής Σωτήριος ΠΕ04.01 Α1 Γθτ1 Βθτ2 Α3 Α1 Γθτ1 Α2 Α1 Α3 Βθτ2 Α2 Α4 Α2 Α4 Α1 Γθτ1 Α2 Βθτ2
Φσκ Κ_Φσκ Κ_Φσκ Φσκ Φσκ Κ_Φσκ Φσκ Βιο Φσκ Κ_Φσκ Βιο Φσκ Φσκ Φσκ Βιο Κ_Φσκ Βιο Κ_Φσκ
Σμπιλή Μαρία ΠΕ04.02 Γθτ1 Α4 Α2 Α1 Α3 Β4 Γ3 Γθτ1 Α1 Γ3 Β3 Α3 Γθτ1 Β2 Β1 Α2 Β1 Β2 Β4 Α4 Β3
Κ_Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ Βιο Κ_Χημ Χημ Βιο Χημ Χημ Κ_Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ Χημ
Κούκη Ελισάβετ ΠΕ06 Γ2 Α1 Α2 Β2 Β1 Β2 Α3 Γ3 Β1 Α2 Α4 Γ2 Α3 Β4 Γ3 Α4 Β4 Α1
Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ Αγγ
Κουσκούκης Επαμεινώνδας ΠΕ11 Γ3 Β2 Α4 Α3 Γ1 Α3 Γ2 Γ4 Α4 Α1 Γ3 Α2 Γ4 Α1 Γ1 Γ2 Β1 Α2
Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν Γμν
Δοκιμάκη Σοφία ΠΕ09 Β2 Γοικ1 Γαοδ1 Γαοδ1 Β1 Γοικ1 Β4 Γοικ2 Γοικ2 Β1 Β4 Β3 Γοικ2 Γαοδ2 Γαοδ2 Β3 Γοικ1 Β2
ΠολΠδ Κ_Αοθ ΑΟΔΕΥ ΑΟΔΕΥ ΠολΠδ Κ_Αοθ ΠολΠδ Κ_Αοθ Κ_Αοθ ΠολΠδ ΠολΠδ ΠολΠδ Κ_Αοθ ΑΟΔΕΥ ΑΟΔΕΥ ΠολΠδ Κ_Αοθ ΠολΠδ
Κοινωνιολογίας ΠΕ10 Βανθ2 Α3 Α2 Βανθ1 Α2 Γ3 Γ4 Γ2 Α4 Α3 Βανθ1 Α4 Απρ5 Απρ5 Γ1 Α2 Α3 Βανθ2 Α4
Κ_ΒΑΚΕ ΠολΠδ ΠολΠδ Κ_ΒΑΚΕ ΠολΠδ ΙΚΕ ΙΚΕ ΙΚΕ ΠολΠδ ΠολΠδ Κ_ΒΑΚΕ ΠολΠδ Απρ5 Απρ5 ΙΚΕ ΠολΠδ ΠολΠδ Κ_ΒΑΚΕ ΠολΠδ
Ταβουξόγλου Χρήστος ΠΕ08 Γσχ1 Γσχ1 Βπρ2 Ακπ1 Ακπ1 Απρ2 Απρ2 Γσχ2 Γσχ2
ΣχδΕ ΣχδΕ Βπρ2 Εκπ Εκπ Απρ2 Απρ2 ΣχδΕ ΣχδΕ
Νικολόπουλος Γρηγόρης ΠΕ19 Γοικ2 Γοικ1 Β1 Γοικ1 Β4 Β2 Αυπ1 Αυπ1 Γοικ2 Απρ4 Απρ4 Β3
Κ_Πργ Κ_Πργ Πλρ Κ_Πργ Πλρ Πλρ Πλρ Πλρ Κ_Πργ Απρ4 Απρ4 Πλρ
Παλαμά Ιωάννα ΠΕ02 Β2 Α4 Α4 Α3 Γοικ1 Α4 Β2 Β2 Β2 Γοικ1 Α4 Γοικ1 Α4 Α3
Νέα Αρχ Αρχ Ιστ Κ_Ιστ Αρχ Γλώ Γλώ Νέα Κ_Ιστ Αρχ Κ_Ιστ Αρχ Ιστ
Βοϊδάκου Σταυρούλα ΠΕ06 Γ1 Βπρ3 Γ4 Β3 Απρ3 Απρ3 Γ1 Γ4 Β3
Αγγ Βπρ3 Αγγ Αγγ Απρ3 Απρ3 Αγγ Αγγ Αγγ
Γεράνη Ιωάννα ΠΕ02 Β1 Γανθ2 Β3 Γ4 Β3 Γ4 Β1 Αευρπ Β3 Β3 Γανθ2 Γ4 Γ4 Αευρπ
Νέα Κ_Λογ Νέα Ιστ Νέα Ιστ Νέα EυρΠ Γλώ Γλώ Κ_Λογ Γλώ Γλώ EυρΠ
Κούγιου Διονυσία ΠΕ04.04 Α4 Β1 Γ4 Β4 Α4 Β1 Γ2 Γ1 Γ1 Β2 Γθτ1 Α3 Β3 Β4 Β2 Γ2 Α3 Γθτ1 Γ4 Β3
Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Κ_Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Βιο Κ_Βιο Βιο Βιο
Κωστόπουλος Δημήτρης ΠΕ19 Γθτ1 Βπρ4 Αυπ2 Αυπ2 Γθτ1
Κ_Πργ Βπρ4 Πλρ Πλρ Κ_Πργ
Αποστόλου Δημήτρης ΠΕ11 Β3 Β4
Γμν Γμν
Λάττας Κυριάκος ΠΕ03 Γθτ1 Γθτ1 Γθτ1 Γθτ1 Γθτ1
Κ_Μαθ Κ_Μαθ Κ_Μαθ Κ_Μαθ Κ_Μαθ
Γκέγκας Σπύρος ΠΕ03 Α3 Α3 Α3 Α3 Α3
Άλγ Γεωμ Γεωμ Άλγ Άλγ
Οικονόμου Κώστας ΠΕ08 Ακπ2 Ακπ2
Εκπ Εκπ
Βλάχου Μαρία ΠΕ02 Α4 Γοικ2 Γοικ2 Γ2 Β1 Β1 Γοικ2 Α4
Ιστ Κ_Ιστ Κ_Ιστ Νέα Αρχ Αρχ Κ_Ιστ Ιστ