Δραστηριότητες

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε αναρτήσεις σχετικά με τις Εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες μαθητών του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2014-15.


Τρία πειράματα Ραδιενέργειας που πραγματοποιήθηκαν από μαθητές της Γ΄Λυκείου του 6ου ΓΕΛ Ιλίου τη σχολική χρονιά 2014-15 και περιλαμβάνονται στην εργασία «Fukushima ? Αθήνα: το μπουφάν της δεσποινίδας Aimi»,

Τη σχολική χρονιά 2014-15 στο 6ο ΓΕΛ Ιλίου πραγματοποιήθηκε ακολουθία διδακτικών παρεμβάσεων με θέμα τη Ραδιενέργεια στο πλαίσιο της καινοτομικής αντίληψης.

Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων για μαθητές

Μαθητές από το 6ο ΓΕΛ Ιλίου φιλοξενήθηκαν στο Ε.Μ.Π. για να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και να πραγματοποιήσουν